Salaam – Shalom…

Kristi Furubotn og Ove Storland

Fortellerteater 11-14 år

Salaam – Shalom, om krig og fred og sånn.
Prosjektet baseres på Kirsti Furubotns roman; Ingenting og setter fokus på begrepet nøytralitet. Berit, reiser til Midt Østen som sykepleier for å hjelpe og pleie sårede palestinere. Til tross for sin kristne bedehusbakgrunn mener hun selv at hun kan være nøytral uansett hva som skjer rundt henne. Det ender opp med at hun blir slapp og trøtt, og det blir nærmest tragikomisk å følge henne. I siste del av forestillingen er publikum deltagende i et rollespill som omhandler fred, krig og nøytralitet.