Verdsarvingar på skattejakt

Grøn Pakt

Verdsarvprosjekt – 13-14 år

Kva rolle har eg som verdsarving i den lokale og globale samanhengen? Kva er arven? Korleis forpaktar eg skatten? I dette prosjektet får unge verdsarvingar være med å skape senteret for desse spørsmåla på paktarstova i Norddal. Det handlar om økologi, historie og sjølvkjensle. Den raude tråden er den grøne tråden. Skattekammeret til verdsarvingane skal plasserast her.

Medvirkande: Ingvild Hansen Nystad, Ottar Andre Anderson, Marit Moltu, Liv Dysthe Sønderland, og 5.7.klasse i Nordal.