Portretter

Ottar André Anderson og Bjørn Sætre

Audiovisuell/utstilling – Ungdom

Dette er en videreutvikling av prosjekt fra Prøvekluten 2006. Den vesle kommunen Sula har fostra vidgjetne musikarar i hopetal. Både innanfor jazz, rock, pop, klassisk – og elektronika. Fotograf Ottar Andre Anderson har tatt portrett av både kjende og ukjende musikarar i Sula. I denne delen av prosjektet arbeider musikar og fotograf om korleis dei skal kommunisere utstillinga til målgruppa, blant anna med å knyte an til tekstar.