Piggsveis

Rimfrost Teaterensemble

Teater – 6-10 år

Piggsveis har som mål å belyse tema rundt annerledeshet og retten til å være annerledes med fokus på kjønnsidentitet. I et forprosjekt har Rimfrost Teaterensemble intervjuet barn i 1.-4.klasse og transpersoner i Tromsø, og med utgangspunkt i dette skrevet en scenisk tekst som undersøker tema rundt kjønnsidentitet. Resultatet av forprosjektet skal være en ferdig scenetekst som kommuniserer med målgruppa, og et formspråk som sammen med teksten vil være utgangspunkt for videre produksjon. Målet med forestillingen er å skape toleranse og åpenhet for å leve ut sin egen identitet uten skam eller fordommer. Gjennom forestillingen søker en å gi et positivt språk til annerledesheten som kan være en hjelp til å fjerne skammen og tabuene rundt tematikken.

PIGGSVEI på Vimeo

Medvirkende: Kristine Myhre Tunheim, Jonas Delerud, Alexander Rindestu, Morten Røsrud og Jenny Svensson.