Øyet

Liv Dysthe Sønderland

Videokunst – 11-13 år

En kunstvideo som reflekterer rundt øyet, hvordan vi ser og hva vi bruker øynene til. Intensjonen er å oppmuntre til det barn allerede er gode på – nemlig å se – og til å legge merke til verden rundt seg. Det å se og det å oppleve er grunnmaterialet til all kunst.  Videoen skal først og fremst bli en visuell opplevelse, men også bidra til refleksjon rundt følelser. Liv Dysthe Sønderland eksperimenterer med ulike måter å sette sammen bilder på med hovedvekt på montypi og video.