Øynene

Liv Dysthe Sønderland

Kunstfilm – 13-15 år

En oppfølging og videreutvikling av «Øyet» fra prøvekluten 2006. Dette viser til en kunstvideo som reflekterer rundt øyet, hvordan vi ser og hva vi bruker øynene til. Intensjonen er å oppmuntre til det barn allerede er gode på- nemlig å se – og til å legge merke til verden rundt seg. Det å se og det å oppleve er grunnmaterialet til all kunst.  Videoen skal først og fremst bli en visuell opplevelse, men også bidra til refleksjon rundt følelser.