Osteprofessoren

Nicole Ingemann

Litteratur/Teater – 14 -100 år

Har du hørt om den kommunistiske osteprofessoren som ga bort osten han nylig hadde funnet opp til et kapitalistisk meieri? Basert på en sann historie fortelles hvorfor han gjorde det. Hva i alle dager kan føre en kommunist til å gi fra seg osten sin? Nicole har arbeidet med å utvikle denne fortellingen til et teatermanus, og ifølge henne har det utviklet seg en tragikomisk titteskaps komedie der intensjonen er at mens osteprofessoren blir konfrontert med sitt valg, så konfronteres også publikum med sine egne antagelser og forutinntattheter. Ved Seanse har førsteutkastet blitt ferdigstilt, det er blitt jobbet med konstruksjonen av scenene og dramaturgien som føres til konvergensøyeblikket; øyeblikket da osteprofessoren tar sitt valg.