Crossover

Marianne Skjong

Visuell kunst

Kunstnaren arbeider med visualisering av språklege element. Ho set saman ord i ulike visuelle former, leiker med orda si meining, med bokstavar og gjer visuelle eksperiment. Her er collagen arbeidsform.