Ny musikk for små folk

Hanne Rekdal, Stine Sørlie og Gudrun Faleide Fristad

Samtidsmusikk/Improvisasjon – 6-12 år

«Ny musikk for små folk» er en blanding av ren konsert og deltakelse fra barna. Norsk samtidsmusikk er en sjanger barn sjelden møter i sin hverdag, målsetningen er derfor å utvide barns oppfatning om hva som er musikk. Gjennom visuelle og musikalske uttrykk er målet å skape en helhet der barna dras inn i samtidsmusikkens verden og får mulighet til å oppdage en helt ny verden av lyd. Barna blir også oppmuntret til å snakke om det de har opplevd gjennom musikken og få verktøy til å kunne lytte aktivt.