Failure Landscape

Martijn Joling, Stina Strange Thue (DK) & Eoin McKenzie (IR)

Dans/teater – 8+ år

Failure Landscape nå – «No matter what happens, we will love you anyway» er en interaktiv forestilling som fokuserer på temaet feil. Kompaniet ønsker gjennom bevegelse, scenetekster, sceniske hendelser og dans å utforske hva vi vanligvis anser som fiasko/feil. Videre ønskes det å utforske begrepet feil fra et større perspektiv og sammen med målgruppen finne det gode i feil, mot til å gjøre feil, og kanskje finne ut at det ikke er noen feil i det hele tatt. «Failure Landscape» er et lekent rom som oppfordrer til å tenke ut av boksen.


Foto: Kristian Glomnes, SEANSE