Niceland

Stine Skjørestad Indergård, Venill Eirin Kravik & Peter Kolbjørnsen

Teater – 13-15år

Hvorfor ønsker noen mennesker å distansere seg fra samfunnet vårt? Hvilken styreform er best? Er det søken etter individuell frihet som vil velte demokratiet vårt? I denne produksjonen utforsker Niceland slike spørsmål og undersøker hva som er det ultimate fellesskapet. Hva skjer om man fjerner den sentrale maktinstansen? Hvor langt er man villig til å gå for sin egen frihet? Vil systemet fungere eller vil det kollapse? Med humor og nysgjerrighet utforsker tre mennesker hva som skjer når de bygger sitt eget fellesskap.