Mobile tegninger

Tulle Ruth Koefod-Jespersen

Tegninger/teknologi – 6-13 år

Dette skal bli en workshop for barn der de skal eksperimentere med bevegelige tegninger. En metode er low-tech, der de skal tegne på lange ark for så å sy det sammen og koble det inn i en rullende ramme. En annen metode er high-tech, der de rullende tegningene blir fjernstyrt slik at man kan forandre bildet fra avstand. De skal oppleve å ha laget et ferdig verk og se at det fungerer. Gjennom å la barna fysisk oppleve at ikke alt må leses fra venstre til høyre vil det åpne for nye, kreative måter å tenke på.