Merkesteinane

Dag Roland og Pål Aam.

Undervisningsopplegg/film – 13-15 år

Merkesteinane er ei musikkgruppe som oppstod for å bidra til å betre tilhøva for psykisk utviklingshemma gjennom bruk av musikk. I dette prosjektet skal utøvarane utvikle eit undervisningsopplegg som kan forklare dokumentarfilmsjangeren ved å knytte dette saman med filmen om Merkesteinane; It’s hard to be a rock ’n roller.