Mareritt/Drømmeritt

Marianne Ek Hagen og Andrea Skotland

Fortellerforestilling – 5-7 år

I Mareritt​/drømmeritt brukes muntlig fortellerkunst, musikk og scenografi til å utforske drømmer som utgangspunkt for en scenisk form. Prosjektet bruker eventyrsjangeren og samtaler med barn om deres drømmer som et utgangspunkt for utforming av fortellingen. I likhet med drømmer er eventyrene fulle av symboler og utfordringer. Som en mulig strategi for hvordan mareritt og mektige følelser kan håndteres og gjøres til noe positivt, hentes inspirasjon fra eventyret. Vi forsøker å finne en hjelper, som er med på å konfrontere det truende i marerittet.