Lyrikk og musikk

Øysteins Salhus, Jens Arne Molvær, Bjørnar Myhr og Fanny Holmin

Konsert/verksted – Unge i psykiatrien

I prosjektet «Musikk og lyrikk» blir ungdom med psykiske utfordringer invitert til å være med på å lage en konsert i samarbeid med profesjonelle musikere. Som en form for terapeutisk aktivitet med tekster de har skrevet fra før eller gjennom et arrangert skrivekurs får ungdommen muligheten til å komme med sitt eget uttrykk i samarbeid med profesjonelle musikerne både i planleggingsfasen og av gjennomføringen av konserten.