Looking for Henrik

Teater Joker

Teaterforestilling – Ungdom

Teater Joker, i samarbeid med Irene Lecomte, vil med denne forstillingen bruke bruddstykker i fra Henrik Ibsens forfatterskap på en underholdende, morsom, forfriskende og uventet måte. Ved hjelp av tre temaer som preget Ibsens diktning; ytringsfrihet, demokrati og kjønnskamp, hentes det frem høyaktuelt materiale, som settes i sammenheng med dagens situasjon i verden. Gjennom iscenesatte diskusjoner og samtaler på scenen, ønsker skuespillere å presentere at et historisk aspekt, hvor vi kan sammenlikne oss med fortiden. Noe som kan gi rom for viktig kunnskap og debatt hos de unge i dag.

Medvirkende: Jannik Bonnevie, Ingri Enger Damon, Celine Berge Foyn, Irene Lecomte, Preben Rognve , Haakon Strøm og John Emil Jørgensrud.