Leketøyskassen

Monika Solheim og Gabrielle Barth

Teater – 0-3 år

Barn utforsker verden gjennom lek. Solheim og Barth utvikler et teaterstykke for barn fra 0-3 år der de plasserer seg selv i en leketøyskasse og nysgjerrig utforsker ulike gjenstander og bevegelser. Mange av barna vil møte teateret for første gang. Derfor vil Solheim og Barth utvikle uttrykk som kan skape et trygt rom samtidig som at de åpner for nysgjerrighet på fargene, bevegelsene og lydene som arter seg under forestillingen. En metode de ønsker å bruke for å skape dette trygge rommet er å tilpasse energinivået i forhold til reaksjonene fra barna, ved å være lydhør, tilstede og ta dem på alvor.