KVEKK KVEKK over en bekk

Inger Bakke, Marit Kaldhol og Elin Grimstad

Musikkframsyning – 3-5 år

Ein leik med musikken sine grunnelement; rytme, puls, dynamikk og lyd. Formidla i eit scenisk uttrykk beståande av tre frittgåande musikarar, ein fandenvoldsk skodespelar, ein animatør som ikkje vil bli vaksen og med historien om livet på hjartet, og ein forfattar som stuntar utan å tenke på konsekvensane. Antrekket er rosa dressar og grøne kalosjar.