Kunstformidling

Heidi Alice Aarseth

Forteljarteater

Arbeid med kunstformidling og forteljarformidling. Prosjektet inneber å vidareutvikle møter mellom ein forteljar og barn. Stikkord for kunstformidlinga er skaparglede. Eit forsterka uttrykk i formidlinga gjennom møte med kunst og forteljing.