Krig

Reinhardy Søbye

Visuell kunst/historie – 14-19 år

Krig- fra individuell tapperhet til terrorisme
Utvikling av et undervisningsopplegg som handler om synliggjøring og bevisstgjøring omkring krig som fenomen. Det vises til utviklingen fra slaget ved Trangen i 1808 til situasjonen med krig i Irak på 2000-tallet. Foto, video og tekst illustrerer tidslinjen og viser hvordan tallene har endret seg. Fra en situasjon hvor krigens ofre var førstelinjesoldater er ofrene i dag i hovedsak sivile. Med disse perspektiver som bakteppe diskuteres et historisk og alvorlig tema, og det inviteres til dialog.