Kreativ verkstad

Hege Sørdal

Verkstad

Ideen bakom dette kunstprosjektet er at kunstnarlege uttrykk skal gje barn inspirasjon til å arbeide med eige skapande arbeid. Gjennom å utvikle ein kreativ verkstad utforska kunstnaren kva slags teknikkar som kan vere aktuelle og velfungerande. Hege Sørdal har teke utgangspunkt i eit samarbeid med ein skodespelar og ein forteljar og vidareutviklar no dette konseptet.