Kreativ kakafoni

Birte Hege Owusu-Addo

Rytmeverksted – 6-13 år

Denne verkstaden skal handle om rørsler, song og rytmar i frå Afrika. Elevane får innsikt i eit samfunn der dans, song og musikk heng saman. Gjennom leik med rytmar får barna kjennskap til den Afrikanske kulturen og dei får prøve ut ulike rytmeinstrument. Det heile knytast opp imot song og dans. Elevane får også lage eigne enkle afrikanske instrument.