Kort samtale med morfar

Anne Berntsen og Maryam Azimi

Litteratur/visuell kunst/film 13-15 år

Dette videoarbeidet tar utgangspunkt i tematikk omkring flyktninger og asylsøkere sine ulike bakgrunner og forutsetninger for å fungere i hverdagen i Norge. Hva kan en forvente av personer med bakgrunn i fra krig og hva gjør disse erfaringene med et menneske? Prosjektet er et samarbeid mellom en billedkunstner og en forfatter.