Kopi rett i rom

Marit Moltu

Teikneverkstad – 13-15 år

Utforsking av teikning og korleis ein kan bruke teikningar i nye samanhengar. Spesielt ved hjelp av kopimaskina som kan forstørre, kopiere, ta i bruk foto og brukast til collage. Og utvikling av ein verkstad der ein får oppgåver innan denne måten å arbeide med teikning.