Kontaktimprovisasjon

Marthe Bolkan Schneider og Mari Bjørnsdottir Vinjar

Dans/improvisasjon – 6-12 år

Kontaktimprovisasjon kan vere ein metode for å utarbeide materiale til ei danseframsyning, men det kan også være den sceniske presentasjonen i seg sjølv. Utøvarane vil utvikle ei framsyning og ein verkstad innan dans med fokus på kunst og rørsle på barnas premisser. Fysisk aktivitet og kroppskontakt på ein positiv måte.