Klapp

Boa scenekunst

Scenekunst/film –  12-14 år

Dette er et forprosjekt til en teaterforestilling. Forestillingen baseres på filmopptak av intervju og verksted med barn og unge fra den palestinske flyktningleiren Borj el Barnanje i Beirut og Panorama Children School i Sør-Afrika. Materialet skal brukes som utgangspunkt for en interaktiv forestilling for å undersøke om det i forholdet mellom det globale og det lokale finnes likhetspunkter på tross av kontraster i levemåte, klima, religion, politikk og styreformer.

Medvirkende: Elisabeth Helland Larsen.