Kjære mamma

Vera Holte, Elisabet Aars og Kristina Kjeldsberg

Teaterforestilling – 16-19 år

Mor har en unik rolle i våre liv. Når mor går bort sitter man ofte igjen med spørsmålet: Hvem var hun? I denne teaterforestillingen vil mors døtre oppleve lengselen etter å holde tiden fast. Søstrene møtes for å fordele arven mellom seg, og mors ting blir introdusert sammen med minner om hennes rolle i deres liv. Hvert enkelt søsken er på forskjellige steder i livet og diskuterer ulike tanker om gjenstandene og hvordan de husker mor. Tingene får en verdi i kraft av å ha en historie. Historier om levd liv forteller hvem vi var og hvem vi er. Under forestillingen vil det settes igang tankeprosesser rundt døden og hva man ønsker å gjøre med tiden man har. Dette gjøres gjennom å avdekke betydningen av den rollen man har som mor – rollen som er mye større og viktigere enn søstrene først var klar over.