Kartzoogoogle

Anne Beite

Billedspråk – 12-16 år

Beite er en skulptør og billedhogger som nå jobber med todimensjonale illustrasjoner i et prosjekt som er i begynnerstadiet. Prosjektet handler om hvordan man var sosial før i forhold til nå og hvordan ungdom kartlegger sine liv. Gjennom Internett har man nå muligheter til å være venner med hele verden, men det er vanskelig å være venner med nabogutten. Beite konsentrerer seg om hva hun som voksen kan bidra til, og vil få ungdom til å søke i seg selv. Gjøre dem bevisste på å være tilstede i sine egne liv. Hun vurderer et skoleprosjekt der barna tegner inn fabeldyr og figurer på kart av sine lokalområder.