Inn i Peer Gynts rike

Klomadu

Musikkteater – 6-13 år

Ei oppfølging og vidareutvikling frå Prøvekluten 2004. Tema er segnene Henrik Ibsen nytta som inspirasjon til sitt skodespel Peer Gynt. Framsyninga byggjer på tradisjonar frå norsk folkemusikk, men med nykomponert musikk og nytt manus. Forteljing, musikk, videoproduksjon og skuggespel vert likeverdige komponentar når historia vert fortalt.

Medvirkande: Karen Høie, Svein Gundersen og Martine Lund Hoel.