Hellig Lek – Leken Hellighet

Anna Nerdrum Bøgwald, Morten Uglebjerg Norli & Kristina Farstad Bjørndal

Klovneteater – 6-12 år

Kan leken kalles hellig? Hellighet kan oppfattes som noe som ligger bakenfor religiøse dogmer og på et dypt plan være meningsfullt for mennesker. Anna Nerdrum Bøgwald og Morten Uglebjerg Norli mener leken hellig og må behandles med dyp respekt og omsorg. Leken kan knyttes til en universell kjærlighet som forbinder oss mennesker med hverandre, og den er nært knyttet til kunst og å skape. Gjennom moderne sirkus og klovning søker utøverne å møte publikum og bringe fram det beste i hver enkelt. Musikken er av Julie Holmegaard Schade/Kristina Farstad Bjørndal. Hos Seanse har utøverne utviklet ulike sekvenser av forestillingen, og fått veiledning i forhold til aktuelle målgrupper mm.

Med fra Zoom i Danmark: Julie Holmegaard Schade