Hans og Grete

Eldrid Schrøder Kvalvik & Lena Nymark

Teater & Musikk – 6-9 år

«Kunne du tenkt deg å bli med inn i eventyret? Å få leve deg inn i en av rollene?» Lena og Eldrid har arbeidet med eventyret Hans og Grete. Etter å ha framført fortellingen gjennom fortelling og musikk ønsker de å aktivisere barna som er publikum. De blir invitert til å være med å spille roller, synge og kanskje lytte etter lyder. Ved bruk av musikk og fortelling blir publikum dratt mer og mer inn i eventyret der du må jobbe med fantasi, forestillingsevne, lytting og lek.