Ghost Town

Hiba Harash og Jumana Dabis

Dans/film –

Ghost Town er et forsknings- og performance prosjekt initiert av dansekunstnerne Hiba Harashog Jumana Dabis. De ønsker å fokusere på den utsatte hverdagen til palestinske barn bosatt i Hebron. Prosjektet gjennomføres sammen med, og for barn. Verksted med denne målgruppen skal resultere i en dansefilm som skal turnere skoler, teaterscener og galleri-rom. Et av målene med Ghost Town er å legge til rette for og fremme kreative kulturtiltak i Hebron. Studier viser at barn og unge som vokser opp her gjennomgår traumatiske erfaringer ved stadig tilbakevendende sammenstøt med israelske militærstyrker. Kunstnerne bak prosjektet ønsker å fasilitere verksted som har fokus på å skape trygge rom for barn og unge til å uttrykke seg i.