GATO

Piero Issa, Carlos Catun, Nicolay Lopez,
Fahil Anweri, Jon Tombre & Even Børsum

Dokumentar / Dans – 15 år +

Hvorfor føler noen av verdens farligste gjenger seg truet av noe så tilsynelatende harmløst som breakdance? GATO representerer flukt, fattigdom og frykt, men også kunst, håp og styrke. Gjennom Gatos historie får vi innsikt i hvordan verden kan være, med stikkord som fattigdom, landegrenser, undertrykkelse, bistand, veldedighet, solidaritet, kunst og kultur. Hva er fellestrekkene mellom GATO og de som skapte hip hop/breakdance? Hvorfor vokste kulturen frem? En tett vennegjeng som har vært gjennom mye vil sammen fortelle om behovet for å uttrykke seg og gå igjennom kulturuttrykk og kunstformer, da spesielt i relasjon til Breakdance og Hiphop kulturen for å fortelle sine historier.