Første skuledag

Marita Bett Aakre

Kunstverksted med silketrykk og leire – 6-9 år

Dette kunstprosjektet dreier seg om å formidle korleis ein kan bruke silketrykk på leire. Produkta skal verte todimensjonale uttrykk. Utprøving av materiala vil gje svar på kva slags estetiske kvalitetar teknikken kan gje og kva slags metodar som er egna for å formidle dette til elevane. Emnet er første skuledag.