Forsøksordningen

Morten Liene og Eivind Seljeseth

Scenekunst/performance – Ungdom

Skolen kan ses på som et strengt konstruert rom/sted. Hvor bevegelser og rytmer har spesifikke betydninger, og å sprenge disse kan gi store effekter, både positive og negative. Fra ungdommenes side virker det som en strategi å gi minst mulig i disse rommene, i frykt for å bli sett, eller i ønske om å bli sett. Her er det også tydelige strukturer for bevegelse for lærere og andre autoriteter, med egne rom og egne rytmer. Dette gjelder også for gjester utenfra. En morsom øvelse er å stå i en ungdomsskolegård, hvor man blir totalt oversett, eller gå gjennom skolebygningen og inn på lærerværelset uten at noen tilsynelatende legger merke til deg. Med dette trykket på og disse rammene for å se, bevege seg, og trekke seg unna, søker Morten Liene og Eivind Seljeseth gjennom Forsøksordningen å gjøre en undersøkelse med sin tilstedeværelse, samtidig som de vil tilkjennegi at det er en undersøkelse. I dette forprosjektet prøves det ut en metode for å undersøke forholdet mellom: Kunst – DKS – Skole gjennom praksis og teoretisk tilnærming.