Fjernstyrt

Sarah Christine Sandberg og Alexander Martinsen

Teater/performance – 15-19 år

Denne gruppen jobber med ulike måter å fjernstyre andre på, og valg som må tas når man blir fjernstyrt. Målgruppen er ungdom, der noen av dem vil ha rollen som skuespillere. De vet ikke hva de skal gjøre på forhånd, og får instruksjoner utenfra gjennom iPod eller lapper. Et eksempel på dette kan være et skjult teater der noen få i et klasserom får instruksjoner inn på øret og forandrer atferd som kan forandre hele miljøet i klassen.