Farleg leik

Teater Fabel

Teaterframsyning – 10-12 år

Ei oppfølging og vidareutvikling frå Prøvekluten 2004. Førestillinga tek utgangspunkt i livet til ei jente som hadde heimen sin i dei bratte fjellsidene langs Sunnmørsfjordane for om lag 100 år sidan. I framsyninga møter ho ein gut i frå vår tid og dei to blir kjende med kvarandre sine liv.

Medvirkande: Kari Ramnefjell, Ingeborg S Olerud og Haakon Strøm.