En som Josefine

Hege Holmqvist og Hilde Stavnem Børud

Teater – 16-19 år

Prosjektet er en iscenesettelse av en bok med samme navn. I dette teaterprosjektet skal de bruke seg selv som dramapedagogikere og skape en nærhet til sitt eget fag som forhåpentligvis vil engasjere målgruppen. Hege og Hilde har jobbet mye sammen, men dette er et nytt og annerledes prosjekt. Historien de vil fortelle handler om en gammel, senil dame som trenger å finne historien om seg selv. En dame som gjenopplever sine minner gjennom duften av forskjellige parfymer.