En mørk hemmelighet

Inger Bakke og Mangnar Åm

Crossover – 7-10 år

Gjennom lyd og stemme i et mørkt rom kan vi kanskje fornemme alt mye sterkere? Å gå tur i skogen i stummende mørke er en spennende og skremmende opplevelse, men fremfor alt en usedvanlig sanselig opplevelse. Alle sanser tas i bruk og alle inntrykk blir forstørret. Kan vi klare å skape en tilsvarende opplevelse innendørs? I en verden hvor syns-sansen er den mest dominerende og benyttede av våre sanser er det en spennende utfordring å forske i sanselighet. Vi er så overlesset av synsinntrykk at nærmest ingenting gjør inntrykk på oss lenger. Eller er det slik? Og gjør de mange visuelle inntrykkene noe med den indre forestillingsevnen vår? Er vi mindre trent i å forestille oss nå enn tidligere? Kan vi trene opp forestillingsevnen og i tilfelle hvordan?I prosjektet har Inger Bakke og Magnar Åm som mål å finne en måte å kommunisere på, hvor barn er aktive deltagere og hvor de opplever kunst på en direkte og konkret måte.