Ei forteljing om fargar

Jorunn Mulen

Historieforteljing/visuell kunst – 6-9 år

Dette kunstprosjektet har fokus på fargar. Ei visuell forteljing med bilde skildrar ei reise som på ulike måtar fortel oss ei historie. Til dømes til Mexico, der cochenille-lus opprinneleg kjem i frå. Av denne kaktus-lusa får vi raudfargen karmin, som blir brukt til raud lebestift. Gjennom å skrive ei historie om fargar kan barn få innsyn i kvar fargane kjem i frå og reflektere over korleis vi opplever dei.