Doktor, kan det være AIDS?

Teater Bank I Bordet

Teater – 13-19 år

”Doktor, kan det være AIDS?» berører et alvorlig tema, men uten at forestillingen blir bare tung og trist. Gjennom å bruke direkte provokasjon og humor forsøker skuespillerne å ta bort noe av skammen og stigmatiseringen som fortsatt henger ved det å få en HIV-diagnose. Forestillingen åpner opp for en større forståelse for hva en HIV-diagnose innebærer, og  bidrar til toleranse for de som er berørt. Handlingen utspiller seg i noe som kan minne om et venterom der karakterene får utdelt sin skjebne. Gjennom papirmølle og kølappsystem beveger de seg mot den endelige dommen. Kommer de gjennom nåløyet, vil de leve, eller vil de miste alt og dø på grunn av at de et øyeblikk valgte å følge instinktene sine? Musikken fungerer som en rød tråd gjennom handlingen og det er i avdekkingen av det tabubelagte det magiske skjer.

Medvirkende: Ellen Andreassen og Tom-Stian Lenningsvik