Det var en gang

André Lassemo & Ellen Bendu

Teater – 6 – 12 år

Sceneteksten tar utgangspunkt i norske folkeeventyr og intervjuer gjort av unge voksne om deres forhold til eventyrene de ble fortalt under oppveksten. Hva slags eventyr kjenner de til? Hva slags mennesker/karakterer er det som dukker opp? Kunne de sett for seg å være en karakter i et slikt eventyr? Hva ville de ha endret/lagt til? Målet med forstillingens tekst er å gi alle barn, uavhengig av bakgrunn, rom til å føle at de har en plass i kulturarven, slik at de kan leve seg inn i alle eventyr og kjenne at det også handler om dem. Intensjonen bak dette er å bryte med stereotypier.

 

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE