Den lange pølsemiddagen

Hexagon

Litteraturformidling –

Den lange pølsemiddagen er basert på Christin si barnebok med same tittel og inneheld handling på to plan; kvardagen og draumesituasjonen. Litteraturdelen er vektlagt og ein kan legge inn moment som at elevane sjølve kan gå inn og styre handlinga.

Medvirkande: Christin G. Prøys og Pål Prøys.