Blink / Reset

Einy Aam Sparks, Tyler Sparks, Kevin Ho, Uta Takemura and Sarah Cameron

Dans – 15-19 år

Sosiale medier blir en stadig større del av våre liv. Eller kanskje heller en verden hvor vi oppholder oss stadig mer. Vi bruker enorme mengder med tid og fokus på kommunikasjon gjennom ny teknologi, ofte på bekostning av tilstedeværelse i våre fysiske omgivelser. Den digitale verden har imidlertid uskrevne regler, og disse er spesielt viktige for ungdommer. De som ikke mestrer å være sosiale i den nye verdenen kan fort falle utenfor. Sparks og kompani ønsker å utforske hvordan disse to verdenene skaper en dobbel virkelighet, og hvordan dette påvirker vårt samfunn. De ønsker å gjøre dette gjennom abstrakt dans, en kunstform som vil bli åpnet for publikum ved hjelp av fysiske gjenstander og film. Hvordan eksisterer vi kroppslig samtidig som vår bevissthet flyter i skyene? Hvordan relaterer vi oss fysisk til mennesker vi aldri har møtt, men likevel kjenner?