Blake-Bjørnson-Bjerke & Beatsa

André Hadland, Eirik Blåsternes og Johann Grimstvedt

I «Blake, Bjørnson, Bjerke og beatsa» vert berømte poetar gjennom litteraturhistoria formidla gjennom rap, musikk og animasjonar. Målet er å formidle korleis poesi i verdsklasse er laga, og gje kunnskap om poesi på ein utradisjonell måte. Resultatet er eit spennande materiale som kommuniserer godt, groover og engasjerer publikum.

Produksjon er tenkt i vidaregåande skule.

For meir om denne produksjonen: Norsk forfattersentrum