Bårghild

Happy Monks Productions

Teaterforestilling – 3-6 år

Ei teaterframsyning kor dei små hendingane i kvardagen er det største av alt. Skodespelar Inger Bakke tek oss med inn i verda til Bårghild, ei eksentrisk dame som underheld oss med glimt fra ein heilt vanleg uvanleg kvardag i hennar liv. Bårghild er ei aldrande dame som framleis har barnet i seg, og har mottoet Kvardag er ein fest!