Bak lukkede dører

Amy Pender og Martijn Joling

Dans – 13-15 år

I 2017 lagde danserne Amy Pender og Martijn Joling, et 18 minutter langt stykke ved navn “Bak lukkede dører” som omhandler tematikken om hemmelige avtaler laget av myndigheter, organisasjoner og folk i store maktposisjoner. Hvorfor finnes hemmelige avtaler og hvem holdes de hemmelig for? Duoen jobbet denne uken med å videreutvikle, bearbeide og tydeliggjøre stykket på en sterkere måte samtidig som de jobbet med å utvide stykket til en 30 minutts forestilling.