Asbjørnsen og Moe

Jon Arne Arnseth og Per Magnus Barlaug

Fortellerteater – 3-10 år

Prosjektet er et fortellerteater på norsk der tre fortellinger av Asbjørnsen og Moe vil bli fortalt. Det er ingen scene eller kulisser, de vil kun bruke seg selv som fortellerelementer i et fleksibelt rom. Sortkledde vil de gå i ett med barna som sitter i publikum, og ikke ett av disse barna skal være usett. De vil snakke direkte til barna og stille spørsmål underveis, og dermed blir forestillingen delvis improvisert. De har et ønske om å gi barna et innblikk i Asbjørnsen og Moes fortellertradisjon.