Animation in Education

Mari Martens Kristoffersen

Animasjon – 9 -13 år

Hvordan kan vi utrykke og fortelle vår historie gjennom objekter? Hvordan få elever til å fortelle sin historie? Animation in Education utvikler animasjonsverksted for kortere og lengre perioder for gjennomføring blant annet i skole og kulturskole. Målet er å utvikle ferdigheter og kunnskaper ved bruka av plastelina og papp, og filme stop/motion ved bruk av lett tilgjengelige programmer. Dette gir elevene mulighet til å kombinere teori og teknisk kunnskap, og samtidig utvikle kreativitet og sosiale ferdigheter når de sammen arbeider med materialet og skaper animasjonsfilmer. Ved Seanse har prosjektet fått innspill fra Seanses mentorer, andre kunstnere og fra førstelektor Andres Mänd fra Institutt for Animasjon og film ved Høgskolen i Volda.