Afghanistans modige geit

Buzak Chini

Eventyrfortelling – 3-6 år

Afghanistans modige geit er i dag en tospråklig forteller, visuell kunst- og musikkforestilling på norsk og dari (afghansk persisk). Eventyrfortellingen er bygget opp rundt en metodikk for flerspråklig fortelling som har vært utviklet av Fortellerhuset siden 2006. En kreativ lek med språk der det er et viktig mål at alle i publikum skal forstå hele handlingen uansett språkbakgrunn. Hele forestillingen fortelles på norsk og dari parallelt, men alt gjentas ikke på to språk. Under oppholdet jobbet gruppen med å adaptere eventyret om til en barnebok bestående av bilder og tekst som kan leses på både norsk og dari i samme bok.

Medvirkende: Alf Lie (norsk) og Amin Senatorzade (Afghansk persisk) og musiker/maler Jan Kabir.